Skip to main content

สินค้าและบริการ

Product & Service

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องการลดต้นทุน การคิดค้นสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านได้ เรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญโดยตรงในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแช่เยือกแข็งประเภทต่างๆ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการให้บริการข้อมูลและการบริการที่แข็งแกร่งในการสำรวจตลาดและศึกษาแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทีมงานของเอสทูเค ฟู้ดส์เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการแก้ปัญหาให้ท่านได้เป็นอย่างดี

Meat Solution

We can quickly and easily consult cost down and NPD project because we have the expertise in all kinds of meat products such as sausages, ready-meals and processed meats. In addition, we always update marketing and consumer trends in international and local market. Thus, we are confident that we are able to be your consultance in all problem and trouble in process and we also are your assistance for new product development as well.

รายการสินค้าขายดีประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ (Hot Items)

เจลเพิ่มความแน่นเนื้อในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นและไส้กรอก

Firming agent in meat ball and sausage products

เจลทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นและไส้กรอก

Fat replacer in meat ball and sausage products

เจลทดแทนเนื้อในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นและไส้กรอก

Meat replacer in meat ball and sausage products

สารอุ้มน้ำและลดการคายน้ำเพื่อให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์นุ่ม ชุ่มชื้น และไม่เป็นเมือกเร็ว

Water-binding agent for solving water syneresis problem to improve texture

เครื่องเทศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสทุกประเภทรวมถึงผงเครื่องดื่มสำเร็จรูปซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารหลากประเภท อาทิ ไส้กรอก อาหารสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แปรรูป เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว เฟรนฟรายส์ และอื่นๆ

นอกจากนี้ทีมงานของเรายังสามารถวิจัยและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการเก็บอย่างเป็นความลับและปลอดภัยด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ทั้งนี้บริษัท เอสทูเค ฟู้ดส์ จำกัด ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าในนาม ‘ใบบุญ’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสที่ทางเราภูมิใจในการผลิตและนำเสนอสินค้าที่ดีให้แก่คนไทยทุกครัวเรือนเปรียบเสมือนญาติมิตร

Seasoning Products

We have the expertise in all kinds of ‘Seasoning products’ and ‘Instant Drink products’ which is suitable for various business such as sausages, ready-meals, meat processing, beverage, bakery, confectionary fanshine and others. In addition, we can speedy and secure develop customized products for all kind of customer need with reasonable price. Inclusive, we have own brand products ‘Baiboon’ this is our pride to produce and offer the best thing to Thai like we are family.

รายการสินค้าขายดีประเภทผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส (Hot Items)

ผงปรุงรส ตราใบบุญ

Baiboon Seasoning Powder

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ชีส

เรามีนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ชีสโดยได้รับการถ่ายทอดวิทยาการการผลิตโดยตรงจากผู้ผลิตต่างประเทศและมีการนำเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ (ฝั่งประเทศยุโรป) ดังนั้นทางเราจึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชีสได้อย่างหลากหลายในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรม

Cheese Products

We have an innovation for producing cheese by getting knowledge from expert in Europe. Moreover, we also import the main ingredients from Europe, so we can produce and provide various cheese type with reasonable price.

รายการสินค้าขายดีประเภทผลิตภัณฑ์ชีส (Hot Items)

ชีสหั่นเต๋า

Diced cheese

ชีสเหลว

Cheese filling

ผงชีสซอส

Cheese sauce powder