Skip to main content

กิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ส่งความสุขให้กับพนักงาน

By มกราคม 8, 2019News & Events

บริษัท s2k foods จำกัด วันที่ 5-6 ธ.ค 62 ได้จัดกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ส่งความสุขให้กับพนักงาน

โดยให้บุคคลากรในองค์กร ร่วมสนุกและเสริมกำลังใจ เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเสริมกำลังกาย กำลังใจโดยการมอบรางวัลให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานดีเยี่ยม และแจกของรางวัลพิเศษให้กับพนักงานทุกคน ได้มีความสุข เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจและเพิ่มศักดิ์ภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทต่อไป วันที่ 6 ธ.ค 62 เป็นวันจัดงานวันสุดท้าย ก่อนกลับไปทำงานกันในวันที่ 7 ธ.ค 62 ก็ต้องมาร่วมสนุกเสริมสร้างความสามัคคีกัน ซักหน่อย ชาร์ตเเบทกันเต็มแล้ว ได้รางวัลได้ทองคำกันทั่วหน้า หวังว่า กำลังกายกำลังใจของ พนักงานชาว s2k foods จะเเข็งแกร่งมากขึ้นนะคะ กิจกรรมดีๆที่เรามีให้ กับ พนักงานที่น่ารัก เพราะเราใส่ใจพนักงานทุกระดับ ไม่มีแบ่งชนชั้นตำแหน่ง ให้ความสำคัญกับน็อตตัวเล็กๆและฟันเฟืองตัวเล็กๆ เพราะบริษัทจะไปได้ต่ออยู่ที่ ก็คือ คนตัวเล็กๆที่เรียกว่า ฟันเฟือง ฟันเฟืองทำให้ล้อเคลื่อนไปข้างหน้า ฟันเฟืองทำให้เครื่องจักรเดิน ฟันเฟืองทำให้ มีคนทำทุกอย่าง จนได้มาเป็นสินค้าในรูปแบบสวยงามออกสู่ ตลาด เพราะ เราทราบถึงสังคมปัจจุบัน เพราะเราใส่ใจ จึงทราบว่า ฟันเฟืองเป็นบุคคลที่ไม่มีเสียงพอที่จะพูดจะบอก สิ่งที่ตนเองรู้สึกหรือต้องการ หรือ กล้าที่จะพูด เราจึงต้องใส่ใจคนกลุ่มนี้อย่างมากด้วยเข่นกัน สิ่งเล็กแต่ยิ่งใหญ่สำหรับองค์ เราในนาม บริษัทs2k foods รักทุกคนเหมือนครอบครัว ใส่ใจฟันเฟืองและน็อตทุกตัว เพราะคนไม่มีเสียง คือบุคคลคนที่ทำให้องค์ มาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จ เขาไม่พูดแต่เขาทำ แต่ถ้ามีเฟืองตัวไหน หายไป คงไม่สมบูรณ์ ขอบขอบคุณ บุคคลากรทุกท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่า อุปสรรคให้ บริษัทเดินหน้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด ก้าวต่อไป ความสำเร็จคือการร่วมมือร่วมใจกันและเราจะเดินไปพร้อมๆกัน s2k foods ความสุขของการให้ไม่สิ้นสุด แค่อยากให้ทุกคนยิ้มได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.